Контакти

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ ТА ІНФОРМАЦІЇ

вул. Антоновича, 180, Київ, 03150, Україна,

тел.: (044) 521-00-10,

факс: (044) 528-25-41,

e-mail: uintei@uintei.kiev.ua

Прізвище, ім’я, по батькові,
посада, e-mail
телефон кімната
службовий внутрішній

АДМІНІСТРАЦІЯ

 Директор
 КАМИШИН
 Володимир Вікторович
 kvv@ukrintei.ua
521-00-96 77-96  
 Приймальня
  ЗУБЕНКО
 Вікторія Володимирівна
 uintei@uintei.kiev.ua
521-00-10 77-10  

 Заступник директора з науково-аналітичної роботи
 ПИСАРЕНКО
 Тетяна Василівна
 pisarenko@uintei.kiev.ua

521-00-14 77-14 12-7
 Заступник директора
 з науково-інформаційних питань
 СУХИЙ
 Олексій Лукич
 su@ukrintei.ua
521-09-30 71-30 19-2
 Заступник директора
 з науково-економічних питань
 МИРОНОВА
 Людмила Миколаївна
 mironova@ukrintei.ua
521-00-17 77-17 34
 Головний інженер
 БІЛИЙ
 Олег Васильович
 bilyj@ukrintei.ua
521-09-71 71-0 36

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

 Головний бухгалтер
 МАРКІНА
 Тетяна Миколаївна
 markina@ukrintei.ua
 markina82151@ukr.net
521-00-30 77-30 30
 Заст. головного  бухгалтера
 МЕЛЬНИКОВА
 Дар’я Сергіївна
521-00-30 77-30 30

Відділ  кадрової роботи

 Завідувач відділу
 КРАВЧУК
 Павло Іванович
 kravchuk@uintei.kiev.ua
521-00-25 77-25 50

Науково-організаційний відділ

 Завідувач відділу
 СОКОЛОВСЬКА
 Наталія Броніславівна
 sokolovska@ukrintei.ua
521-00-28 77-28 11-10

ВІДДІЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Відділ реєстрації наукової діяльності

 Завідувач відділу
 ЮРЧЕНКО
 Тетяна  Анатоліївна
 yurchenko@ukrintei.ua
521-09-66 71-66 19-2

Відділ супроводження академічних ресурсів

 Завідувач відділу
 ЧМИР
 Олена Сергіївна
 elena_ndei@ukr.net
 es@ukrintei.ua
521-09-95 71-85 45

Сектор формування реферативних баз даних

 Завідувач сектору
 БОГАТЕЛЬ 
 Наталія Вікторівна
 bogatel@ukrintei.ua
521-00-07 77-07 56
 Старший науковий співробітник
 ІЛЬЇЧ 
 Валентина Володимирівна
 info@uintei.kiev.ua 
521-09-75 71-75 33

ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Відділ організації та проведення наукової та науково-технічної експертизи

 Завідувач відділу
 ЯЦЕНКО
 Віктор Олександрович
 yats48@ukr.net
521-09-54 71-54 46
 Провідний науковий співробітник
 КОВАЛЬЧУК
 Василь Борисович 
 kovalchuk@ukrintei.ua
521-00-23 77-23 46

ВІДДІЛЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Відділ моніторингу науково-технічної діяльності

 Завідувач відділу
 КУРАНДА
 Тетяна Костянтинівна
 kuranda@ukrintei.ua
521-00-02 77-02 12-8
 Заст. зав. відділу
 КОЧЕТКОВА
 Олена Петрівна
 kochetkova@uintei.kiev.ua
521-00-29 77-29 12-03
Відділ моніторингу інноваційної діяльності
 Завідувач відділу
 КВАША 
 Тетяна Костянтинівна
 kvasha@uintei.kiev.ua 
521-00-74 77-74 12-02

Сектор прогнозування та моніторингу інноваційної діяльності

 Завідувач сектору
 ПАЛАДЧЕНКО
 Олена Федорівна
 epalada@ukr.net
521-00-80 77-80 12-04

Відділ наукового супроводження та організації наукових заходів

 Завідувач відділу
 МАТУСЕВИЧ
 Вікторія Володимирівна
 matusevich@uintei.kiev.ua 
521-00-32 77-32 11-01

ВІДДІЛЕННЯ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ТРАНСФЕРУ  ТЕХНОЛОГІЙ

 Завідувач відділення
 ФІРСОВА 
 Людмила Олександрівна
 firsova@ukrintei.ua
521-00-85 77-85 11-08

Відділ супроводу наукових міжнародних проєктів та спвробітництіва

Завідувач відділу
 ШВЕД
Наталія Юріївна
shved@ukrintei.ua

521-00-85 77-85 11-08

Відділ аналітичного та інформаційного забезпечення трансферу технологій

 Завідувач відділу
 МИХАЛЬЧЕНКОВА
 Олена Євгенівна
 eem@uintei.kiev.uа 
521-09-81 71-81 11-04

Відділ підтримки комп`ютерних  систем та мереж

 Завідувач відділу
 КУРАНДА
 Володимир Миколайович
 vladimir.kuranda@gmail.com
521-00-99 77-99 27

 

 

  • Національна академія педагогічних наук України
  • БД «Технології України» 
  • БД “Науково-дослідні, дослідно-конструкторські роботи і дисертації України”
  • БД «Інноваційні технології та розробки»
  • БД «Наукові періодичні видання МОН України» 
  • БД  «Науково- технічні заходи»